Algemene Voorwaarden van de TwinnTax-applicatie en -services

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik door Gebruikers van de web- en mobiele applicatie, hierna (“de TwinnTax applicatie”) en de advertenties, documenten, video’s en informatie die daarin zijn opgenomen, hierna (“de informatie ”), de TwinnTax-website en loon en belastingadvies diensten, hierna (“ Aanvullende diensten ”).

De TwinnTax-applicatie en de diensten zijn toegankelijk voor Gebruikers van minstens 18 jaar of ouder, de “Gebruiker”, geregistreerd bij Banque Carrefour des Entreprises en handelend in het kader van hun professionele activiteiten.

De Gebruiker bevestigt dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen voordat hij zich registreert of de TwinnTax applicatie gebruikt.

Door de applicatie volledig te installeren, te registreren, te gebruiken en / of toegang te krijgen tot de diensten van TwinnTax SRL, bevestigt de Gebruiker dat hij wettelijk gebonden is aan de huidige algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn in het Frans en Nederlands beschikbaar op de website van TwinnTax.

Definities

De termen in hoofdletters in deze algemene voorwaarden hebben de volgende betekenis:

 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn tussen de Gebruiker en TwinnTax SRL
 • TwinnTax SRL, bedrijf geregistreerd bij de B.C.E. onder BE 0736.391.138
 • De TwinnTax-applicatie of de applicatie: de applicatie voor mobiele Android- of iOS-apparaten (meer bepaald mobiele telefoons, tablets of elk ander soortgelijk apparaat) aangeboden door TwinnTax SRL
 • De TwinnTax Bot applicatie: De cloud applicatie voor fiduciaires
 • TwinnTax identificatie-informatie of identificatie-informatie: gebruikersnaam, wachtwoord en gepersonaliseerde e-mail (gekozen door de gebruiker) die identificatie mogelijk maakt voor toegang tot en gebruik van de TwinnTax-applicatie
 • TwinnTax-website: de door TwinnTax beheerde website met informatie over TwinnTax producten en -diensten
 • Apparaat: de computer of mobiele telefoon waarmee u de TwinnTax applicatie gebruikt
 • Informatie: advertenties, documenten, video’s en informatie in de TwinnTax-applicatie
 • Mission Letter (“Mission Letter”): een bijgevoegd document waarin de regels worden beschreven die van toepassing zijn op het verlenen van Aanvullende Diensten
 • Basisdiensten: diensten geleverd via de TwinnTax-applicatie door TwinnTax
 • Aanvullende diensten: boekhoudkundige en belastingadvies diensten geleverd door TwinnTax
 • Diensten: alle diensten geleverd door TwinnTax 
 • Gebruiker: Gebruiker van de TwinnTax applicatie en / of de door TwinnTax geleverde diensten
 • BTW: belasting over de toegevoegde waarde

 

Beschrijving van de TwinnTax applicatie en -services

De TwinnTax-applicatie en basisdiensten

De TwinnTax applicatie is een mobiele applicatie voor mobiele Android- en iOS-apparaten die gebruikers een breed scala aan services biedt. Deze verschillende services kunnen gratis of betaald zijn.

Met de Services kan de gebruiker:

 • Voer nieuwe uitgaven in, scan bonnetjes en lees relevante informatie in de TwinnTax App;
 • Classificeer uw uitgaven;
 • Koppel ontvangsten en boekhoudkundige documenten aan transacties;
 • Verkoopfacturen maken en verzenden;
 • Bekijken van salarisgegevens en belastingaangiften
 • Bekijk de boekhoudkundige gegevens zoals de btw-aangifte, facturen voor sociale bijdragen en de geschatte inkomstenbelasting/ winst (op basis van het beroepsinkomen vastgelegd door de applicatie)
 • De TwinnTax Bot Applicatie is een webapplicatie bedoeld voor fiduciaires. Ze maakt verbinding met verschillende overheidsplatforms om informatie te verzamelen voor de curatoren. Deze informatie zijn meestal pdf documenten of onbewerkte gegevens.

De diensten en functionaliteiten van de Applicatie kunnen variëren afhankelijk van de opties die de gebruiker in de applicatie heeft geselecteerd. Sommige Services zijn onderhevig aan betaling voor een abonnement, zoals verder beschreven in de Applicatie. De gebruiker wordt aangeraden om de uitleg in de applicatie te raadplegen voor meer details over de beschikbare functies en diensten.

De informatie die wordt verstrekt via de TwinnTax applicatie

De TwinnTax Applicatie kan informatie bevatten (inclusief persoonlijk advies) die bedoeld is om de Gebruiker te informeren over specifieke aspecten die verband houden met de werking ervan of over de rechten of plichten van de Gebruiker in termen van boekhoudkundige of fiscale verplichtingen.

De documenten en informatie die zijn opgenomen in de TwinnTax-applicatie of op de TwinnTax-website zijn alleen bedoeld als algemene informatie. De door TwinnTax verstrekte informatie is generiek en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel advies of advies, dat alleen kan worden verstrekt door een professionele adviseur (of, indien geselecteerd, als onderdeel van aanvullende diensten) .

TwinnTax streeft er naar om via de TwinnTax Applicatie zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. TwinnTax garandeert echter niet de juistheid of volledigheid van de informatie die in de Applicatie wordt verstrekt en / of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies met betrekking tot de informatie die wordt verstrekt in de TwinnTax Applicatie of de TwinnTax website.

In het geval dat de Gebruiker een fout of weglating constateert met betrekking tot de informatie aanwezig op de TwinnTax Applicatie of de TwinnTax site, kan hij TwinnTax hiervan op de hoogte stellen per e-mail aan [email protected]. TwinnTax is in dit geval echter niet verplicht om deze inhoud te wijzigen.

De TwinnTax-applicatie kan inhoud van derden en links naar andere websites bevatten die volledig onafhankelijk zijn van TwinnTax. Inhoud en links van derden zijn alleen opgenomen voor het gemak van gebruikers en vormen geen goedkeuring, goedkeuring of garantie van TwinnTax. Bovendien is TwinnTax niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie van derden of producten of diensten die worden aangeboden of verkocht via een gekoppelde website. In dit opzicht neemt de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van informatie van derden.

Informatie kan worden toegevoegd of verwijderd uit de TwinnTax applicatie. In die zin kunnen de TwinnTax applicatie en de informatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TwinnTax behoudt zich het recht voor om de TwinnTax applicatie, de website of andere media die het beheert, hun toegangsmethoden en hun inhoud te wijzigen.

De gebruiker moet ervoor zorgen dat elke persoon die toegang heeft tot de diensten en informatie een geautoriseerde gebruiker is.

Beschrijving van aanvullende services

De Bijkomende Diensten worden geleverd door TwinnTax, een bedrijf dat burgerlijke activiteiten uitvoert van accountants en belastingadviseurs in overeenstemming met de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepen accountancy en belastingadvies, en bestaan ​​uit het verlenen van boekhoudkundige en financiële diensten. belastingadvies.

Aanvullende diensten kunnen onder andere omvatten, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker en zoals in meer detail beschreven in de applicatie:

 • Jaarboekhouding uitgevoerd door een professionele accountant;
 • Opstellen en indienen van btw-aangiften;
 • Opstellen en indienen van aangiften inkomstenbelasting;
 • Opstellen en indienen van aangiften vennootschapsbelasting;
 • Jaarlijkse balans (alleen bedrijven);
 • Live chat met de accountant (via de TwinnTax Applicatie);
 • Vergaderingen of live gesprekken met de accountant;

Bijkomende diensten zijn beschikbaar op de dagen en tijden vermeld in de TwinnTax Applicatie.

De verlening van aanvullende diensten is onderworpen aan het sluiten van de Engagementsverklaring zoals vereist door artikel 28/1 van 22 april 1999 betreffende de beroepen accountant en belastingadvies. De voorwaarden blijven van toepassing op het verlenen van aanvullende diensten, mits deze niet in strijd zijn met hetgeen in de opdrachtbevestiging is aangegeven.

 

Toegang, gebruik en beschikbaarheid van de Services; Gebruikersvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van de Diensten zijn enkel toegestaan ​​voor natuurlijke personen ouder dan 18 jaar of rechtspersonen die geregistreerd zijn bij Banque Carrefour des Entreprises en die de Diensten gebruiken in het kader van hun professionele activiteiten. De Services zijn mogelijk niet in alle landen of in andere talen dan Engels of Frans beschikbaar.

De beschikbaarheid van de verschillende diensten en functionaliteiten die worden aangeboden via de TwinnTax Applicatie kan van tijd tot tijd variëren, onder andere (maar niet beperkt tot) afhankelijk van het type apparaat dat de Gebruiker gebruikt om toegang te krijgen tot hen of hun systeem. exploitatie-, locatie- of telecommunicatie operator. De werking van de TwinnTax-applicatie mag variëren ook afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding van de gebruiker, technische redenen, onderhoud of updates.

De Gebruiker accepteert alle beperkingen die TwinnTax kan stellen aan het gebruik van de Diensten.

TwinnTax kan, al dan niet tijdelijk, alle of een deel van de Services onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving door TwinnTax. Als de onderbreking definitief blijkt te zijn, krijgen gebruikers van betaalde diensten op de site een vergoeding voor de nog niet uitgevoerde diensten en het resterende deel van de lopende abonnementen.

Er wordt geen vergoeding toegekend in geval van tijdelijke of permanente onderbreking van de diensten die worden aangeboden via de TwinnTax Applicatie.

Account aanmaken

Voor bepaalde functies van de Services is het aanmaken van een account vereist. In dit geval moet de gebruiker een bepaalde hoeveelheid informatie verstrekken die beschikbaar is op de configuratie ruimte van de gebruiker in de TwinnTax applicatie en die op elk moment kan worden gewijzigd. De te verstrekken informatie is afhankelijk van het soort diensten dat wordt gebruikt en de rechtsvorm van de Gebruiker.

Om volledig gebruik te kunnen maken van de Services, moet de Gebruiker nauwkeurige en volledige informatie verstrekken. Bij wijziging zal deze informatie moeten worden bijgewerkt. Indien de Gebruiker onjuiste, onvolledige of verouderde informatie verstrekt, behoudt TwinnTax zich het recht voor om zijn account op te schorten of te beëindigen.

Bovendien verklaart de Gebruiker in het bijzonder dat hij wettelijk bevoegd is om de Diensten te gebruiken en dat het hem niet verboden is een bedrijf te leiden.

Bij het aanmaken van zijn account dient de Gebruiker een geldig e-mailadres op te geven en tevens zijn TwinnTax identificatie-informatie (accountnaam, wachtwoord en / of pincode) te bepalen. In elk geval is de vertrouwelijke aard van deze informatie de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker, die ervan afziet deze aan een andere persoon bekend te maken (inclusief echtgenoot / partner, familieleden of vrienden). De Gebruiker moet TwinnTax onmiddellijk op de hoogte brengen zodra hij frauduleus gebruik van zijn account opmerkt of vermoedt.

 

Continuïteit van de applicatie en aanverwante diensten

TwinnTax zal alle commercieel redelijke inspanningen leveren om de voortdurende beschikbaarheid van de TwinnTax-applicatie en aanverwante diensten te garanderen. Hij kan de toegang tot de Applicatie echter zonder kennisgeving of compensatie opschorten voor onderhoud doeleinden of voor elke dringende omstandigheid (inclusief in geval van fraude of een vermoeden of risico op fraude). TwinnTax zal de Gebruiker in principe zo spoedig mogelijk informeren over een eventuele onderbreking. TwinnTax kan in elk geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schadevergoeding zonder een dergelijke kennisgeving.

TwinnTax kan de continue, ononderbroken of foutloze werking van de TwinnTax Applicatie niet garanderen. De TwinnTax-applicatie kan van tijd tot tijd vertraagd, niet beschikbaar of onnauwkeurig zijn vanwege verschillende factoren, waaronder locatie, snelheid van de internetverbinding, technische redenen, onderhoud of updates. De TwinnTax-app is beschikbaar via uw apparaat wanneer deze zich binnen het bereik van een draadloze operator bevindt. De kwaliteit van de services kan ook variëren, afhankelijk van het gebruikte apparaat.

Beveiliging van gebruikersidentificatie-informatie

De TwinnTax-inloggegevens die de Gebruiker heeft geselecteerd, zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en moeten veilig worden bewaard. De Gebruiker dient alle redelijke maatregelen te nemen om zijn veiligheid te waarborgen en te voldoen aan de volgende veiligheidsvereisten:

 • Wanneer de gebruiker zijn inloggegevens kiest, moet hij beveiligde elementen kiezen, waarbij voor de hand liggende combinaties of wachtwoorden worden vermeden.
 • De gebruiker moet zijn inloggegevens geheim houden: maak ze niet bekend aan iemand anders, ook niet aan een familielid, een vriend of iemand anders. Als de gebruiker reden heeft om aan te nemen dat iemand anders zijn inloggegevens kent, moet hij deze onmiddellijk wijzigen.
 • De gebruiker mag zijn identificatiegegevens nooit opschrijven
 • Wanneer de gebruiker de legitimatiegegevens in de applicatie invoert, moet hij dit discreet doen en voorkomen dat andere personen deze in dit proces zien.

 

Communicatiebeleid met de gebruiker

Elke kennisgeving of mededeling met betrekking tot de Diensten kan naar de Gebruiker worden gestuurd, inclusief wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden, door TwinnTax naar het e-mailadres van uw account, via de TwinnTax applicatie of door deze op de website te plaatsen. door TwinnTax.

TwinnTax communiceert met de Gebruiker in de taal die hij heeft gekozen bij het selecteren van de details van zijn bedrijf.

De Gebruiker heeft op elk moment tijdens de relatie het recht om de voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten op een duurzame drager (bv. Pdf) te verkrijgen.

Bovendien is deze informatie beschikbaar op de website www.TwinnTax.com.

 

Vergoedingen voor het gebruik van de Applicatie en de Services

Als onderdeel van zijn aanbod biedt TwinnTax betaalde diensten aan. De prijzen van de tegen betaling aangeboden diensten staan ​​vermeld op de TwinnTax-website. Vergoedingen zijn maandelijkse of jaarlijkse vergoedingen die verschillende functionaliteiten bieden die op de TwinnTax-website worden uitgelegd. In sommige steden kunnen prepaid-pakketten beschikbaar zijn voor aankoop via de app (“Pakketten”). De aankoopprijs en elke andere beperking van het pakket (“Max. Ritten”), (“Max. Ritduur”), de duur van het pakket (“Termijn”), de uren of dagen waarop de ritten kunnen worden gebruikt en de plaats waar het pakket kan worden gebruikt) worden vóór uw aankoop aan de gebruiker meegedeeld in de applicatie. In het geval dat de gebruiker een pakket selecteert om te kopen, begint het pakket onmiddellijk na bevestiging van ontvangst van uw betaling in de applicatie (“startdatum”).

TwinnTax zal langs elektronische weg een factuuroverzicht aan de Gebruiker verstrekken. Elke factureringsfout moet binnen 90 dagen na facturering aan ons worden gemeld. In dit geval is TwinnTax niet verplicht om de Gebruiker te vergoeden. Als u niet betaalt, kan dit leiden tot opschorting van uw account, toepassing van rentekosten of beëindiging van het contract. De daarbij gemaakte kosten komen voor rekening van de gebruiker.

De gebruiker heeft het recht om zijn contract op elk moment te beëindigen. Tenzij de wet anders bepaalt, wordt geen enkel abonnement om deze reden terugbetaald en blijft de Gebruiker verantwoordelijk voor de verschuldigde bedragen voor de geleverde diensten.

 

Alle annuleringskosten zijn voor rekening van de Gebruiker.

Sommige services hebben een gratis proefperiode. Als de Gebruiker zich abonneert op een gratis proefperiode, wordt het abonnement aan het einde van deze proefperiode beëindigd, tenzij de Gebruiker aangeeft dat hij deze diensten niet langer wenst te gebruiken. wordt het automatisch omgezet in een betaald abonnement. Bij gebreke van een mededeling van de Gebruiker dat hij de diensten niet wenst te blijven gebruiken na de gratis proefperiode, is TwinnTax gerechtigd zijn rekening te debiteren voor het bedrag van het betaalde abonnement, met dien verstande dat de Gebruiker behoudt op elk moment het recht om te beslissen om zijn abonnement op deze betaalde diensten te beëindigen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

TwinnTax garandeert op geen enkele manier dat het zijn prijzen gedurende een bepaalde periode zal handhaven, aangezien dit afhangt van de structuur van de markt, noch dat het dezelfde prijzen zal handhaven in alle landen waar het actief is. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de dan geldende loonkosten, de kosten van componenten / onderdelen, sociale lasten en openbare heffingen, verzekeringspremies, materiaalkosten, valutakoersen en / of andere kosten, moet TwinnTax, in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren, gerechtigd zijn haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

In geval van verhoging van haar tarieven verbindt TwinnTax zich ertoe haar bestaande Klanten minstens één maand vóór de toepassing van de nieuwe tarieven per e-mail op de hoogte te brengen.

 

De verplichtingen van de Gebruiker bij het gebruik van de Diensten en de TwinnTax Applicatie

De Gebruiker gebruikt de Diensten en de TwinnTax Applicatie in overeenstemming met zijn doel. Als de Diensten worden gebruikt om illegale projecten op te zetten en te beheren, behoudt TwinnTax zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen om de in verband daarmee geleden schade te herstellen.

De Gebruiker heeft de plicht om TwinnTax zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen wanneer hij zich realiseert dat zijn TwinnTax-inloggegevens zijn of kunnen zijn geschonden of bekendgemaakt aan een onbevoegde persoon, of over enige mogelijke onbevoegde toegang tot zijn account. .

Bovendien mag de gebruiker de volgende zaken NIET doen; 

Bovendien is het verboden voor de gebruiker om;

 • de Services of Informatie gebruiken op een manier die het copyright of de eigendomsrechten die ze bevatten niet respecteert;
 • meerdere kopieën of kopieën maken van de Informatie voor verspreiding;
 • de Services of enig ander deel van de Informatie aan derden verkopen;
 • de inhoud van de Services wijzigen.

In geval van ongeoorloofd gebruik van de Diensten of Informatie, of van schending van deze algemene gebruiksvoorwaarden en meer in het algemeen van enige toepasselijke wet, verbindt de Gebruiker zich ertoe TwinnTax en alle partijen die schade hebben geleden veroorzaakt door deze handelingen.

 

Contractuele beperkingen op technische gegevens

De Services gebruiken verschillende technieken, waaronder JavaScript-technologie. Bovendien stemt de gebruiker ermee in toegang te krijgen tot de mobiele applicatie, de website of enig ander medium met behulp van recente en virusvrije apparatuur.

 

Veiligheid

De Services bevatten een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem. Elke frauduleuze toegang tot deze laatste is verboden en wordt bestraft, evenals het frauduleus invoeren, verwijderen of wijzigen van gegevens.

TwinnTax zal er alles aan doen om de Diensten, de Gebruiker, te beveiligen, rekening houdend met de complexiteit van het internet. In het geval van frauduleuze toegang die schade toebrengt aan een van zijn Gebruikers, kan TwinnTax niet verantwoordelijk worden gehouden voor zover het beveiligingsmaatregelen heeft geïmplementeerd in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen op de markt, evenredig aan het niveau van kritiek van opgeslagen gegevens.

Als een overtreding wordt gedetecteerd in het account van de gebruiker, zal TwinnTax zo snel mogelijk informeren over de ontdekking van de overtreding via e-mail of een ander geschikt elektronisch communicatiekanaal. In dit geval zal TwinnTax de huidige identificatiegegevens van de gebruiker intrekken. De Gebruiker heeft dan de mogelijkheid om via een beveiligde procedure nieuwe identificatiegegevens aan te maken. TwinnTax zal de Gebruiker op de hoogte houden van de voortgang en de oplossing van de overtreding.

maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en / of software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen op internet.

De gebruiker moet het gebruik van voor het publiek toegankelijke computers en mobiele telefoons vermijden, rekening houdend met de risico’s die inherent zijn aan dit type toegang en in het bijzonder de mogelijkheid om de veiligheid van zijn identificatoren (“key-loggers”) in gevaar te brengen.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de implementatie van de gepaste middelen voor beveiliging, bescherming en beveiliging van zijn apparatuur en gegevens. Het wordt de gebruiker sterk aanbevolen:

 • cryptografische middelen gebruiken om hun gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang;
 • maak regelmatig een back-up van hun gegevens;
 • update de software regelmatig en onderhoud te allen tijde een up-to-date antivirusprogramma.

Daarnaast garandeert de Gebruiker TwinnTax tegen elke claim die door derden tegen TwinnTax kan worden ingesteld op grond van het feit dat toegang tot systemen van derden niet is geautoriseerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

TwinnTax bezit de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op al het materiaal dat beschikbaar is op de TwinnTax-applicatie, inclusief alle gegevens, materiaal en inhoud die erop en / of de website wordt gepubliceerd, inclusief tekst , afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden en software.

De inhoud en advertenties van derden op de TwinnTax-applicatie worden beschermd door alle soorten intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en naburige rechten.

De Gebruiker mag de TwinnTax-applicatie, inclusief informatie of diensten, niet gebruiken op een manier die hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​of die anderszins inbreuk zou maken op de intellectuele eigendomsrechten van TwinnTax.

De Gebruiker mag de copyrightinformatie die wordt weergegeven op de Informatie die via de Services wordt afgedrukt, niet verbergen of verwijderen.

TwinnTax behoudt zich het recht voor om haar intellectuele eigendomsrechten te doen gelden tegen elke inbreuk op de toepasselijke wetgeving, inclusief door voorlopige maatregelen, bevelen, sancties of schadevergoeding.

 

Licentie

Onder voorbehoud van naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en, voor betaalde Diensten, betaling van de bijbehorende abonnementskosten, verleent TwinnTax de Gebruiker een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sub-overdraagbaar recht licentie voor het downloaden, weergeven en gebruiken van de TwinnTax-applicatie voor persoonlijk gebruik, op elk apparaat dat hij bezit of beheert tijdens de looptijd van zijn contract met TwinnTax.

Deze licentie is voor persoonlijk en professioneel gebruik (voor zover nodig voor het beheer van de financiën van de Gebruiker) om de Gebruiker in staat te stellen de Diensten te gebruiken, inclusief de documenten die daarmee verband houden. De licentie is niet overdraagbaar (wat betekent dat deze niet aan een andere persoon kan worden gegeven). Deze licentie eindigt in elk geval zonder kennisgeving wanneer de Gebruiker de TwinnTax-applicatie niet langer op zijn apparaat (en) heeft geïnstalleerd, ongeacht het gekozen tariefplan. In het geval van een abonnement op betaalde diensten, kan TwinnTax de licentie ook schorsen of intrekken in geval van niet-betaling van de betreffende abonnementsgelden, waarbij wordt gespecificeerd dat de licentie een accessoire is bij de levering van de betaalde services.

 

Beheer van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op de TwinnTax-website. Het privacybeleid van TwinnTax legt uit welke persoonlijke gegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld, hoe deze worden gebruikt, de controles die de Gebruiker heeft over hun persoonlijke gegevens en de procedures die TwinnTax invoert om de privacy van de gebruiker te beschermen. Gebruiker. Dit geldt voor persoonsgegevens die TwinnTax verzamelt via de TwinnTax app. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat hij het TwinnTax-privacybeleid zorgvuldig leest voordat hij de TwinnTax-applicatie en -diensten gebruikt.

 

Aansprakelijkheid en uitsluiting van garanties

Omvang van aansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid

De plichten en verantwoordelijkheden van TwinnTax onder deze algemene voorwaarden zijn beperkt tot degene die hierin uitdrukkelijk worden vermeld en aangenomen.

TwinnTax is niet verantwoordelijk voor enig verlies (meer specifiek verlies, aansprakelijkheid, kosten, claim, schade, vergoedingen, kosten en uitgaven, inclusief alle juridische en professionele en andere vergoedingen en uitgaven), direct of indirect voortvloeiend uit:

 • storing van het apparaat of de telecommunicatiediensten van de Gebruiker of in het algemeen software of hardware van derden;
 • om welke reden dan ook buiten de controle van TwinnTax (inclusief overmacht). Onder de voorwaarden van het Contract betekent overmacht elke onvoorziene gebeurtenis die buiten de redelijke controle van TwinnTax ligt of die redelijkerwijs niet kan worden vermeden en die de uitvoering door TwinnTax of een persoon die namens haar handelt, van een van haar verhindert of vertraagt. verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, inclusief natuurrampen, het uitbreken of escaleren van vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet), hacking of aanvallen op internet die niet konden worden voorkomen door maatregelen veiligheid, of enige andere onwettige handeling tegen de openbare orde of openbare autoriteit, onvoorzienbare handelingen van de autoriteiten, staking of ander arbeidsgeschil, overheidsbeperking, onderbreking van macht of communicatie, opschorting van betalingen, insolventie, beslaglegging, administratie, faillissement of liquidatie van een derde partij, pandemie;
 • het niet naleven door de gebruiker van de veiligheidsmaatregelen en / of instructies uiteengezet in deze algemene voorwaarden;
 • nalatige, illegale, onethische, frauduleuze of criminele handelingen of nalatigheden van een derde partij;
 • het hacken en / of de verspreiding van computervirussen, bugs of andere malware, storingen of fouten.

Onverminderd het voorgaande zijn TwinnTax of zijn onderaannemers op geen enkele manier verantwoordelijk voor:

 • enige indirecte, accidentele of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies of schade aan klanten, verlies van gegevens, gederfde inkomsten, winstderving, bedrijfsonderbreking, claims van derde partij, reputatie of verwachte besparingen, zelfs als TwinnTax op de hoogte was of op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid of waarschijnlijkheid van dergelijke verliezen en ongeacht of de oorzaak van de actie contractueel of onrechtmatig is (inclusief nalatigheid) of anderszins, en ongeacht of een van de onderstaande beperkte rechtsmiddelen wordt bepaald of ongegrond is voor het essentiële doel ervan;
 • enige directe schade anders dan die uitsluitend veroorzaakt is door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van TwinnTax;

In overeenstemming met de wet en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de Algemene Voorwaarden, mag de totale aansprakelijkheid van TwinnTax onder de Algemene Voorwaarden voor alle door de Gebruiker geleden of geleden verliezen niet meer bedragen dan € 5.000.

Deze clausule is van toepassing ongeacht de juridische gronden of de aard van de klacht.

 

Uitsluiting van garanties

Hoewel TwinnTax redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat alle informatie en documentatie verstrekt in de Applicatie correct is, kan nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd en noch TwinnTax noch zijn onderaannemers aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van alle informatie.

De TwinnTax-applicatie en een van zijn componenten worden geleverd “zoals deze beschikbaar is”. Alle garanties, expliciet of impliciet, zijn uitgesloten, inclusief garanties van verkoopbaarheid, titel / niet-inbreuk, kwaliteit van informatie of geschiktheid voor een bepaald doel. Alle informatie die de Gebruiker van TwinnTax of zijn onderaannemers heeft verkregen, vormt geen garantie die in dit geval niet uitdrukkelijk wordt vermeld. Zonder beperking en voor zover dit wettelijk mogelijk is, wijzen TwinnTax en haar onderaannemers alle garanties af met betrekking tot de beschikbaarheid van de Applicatie of de bijbehorende software, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de Algemene Voorwaarden of betreffende het feit dat ze zullen werken zonder fout, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de software vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

TwinnTax garandeert bijvoorbeeld niet dat:

 • de Dienst die aan de Gebruiker wordt geleverd volledig naar tevredenheid en zal worden aangepast aan zijn specifieke behoeften;
 • de Dienst werkt zonder bugs of fouten of zal te allen tijde beschikbaar zijn;
 • elk defect zal worden gecorrigeerd.

Bovendien kan TwinnTax niet verantwoordelijk worden gehouden voor inhoud die de Gebruiker downloadt, scant of zelf invoert via de TwinnTax-applicatie (zoals, maar niet beperkt tot, bonnen, onkosten of enig ander toegevoegd document).

Hoewel alle nodige maatregelen zo snel mogelijk worden genomen om de continuïteit van de Dienst te verzekeren, is TwinnTax niet verantwoordelijk voor enige opschorting, onderbreking, tijdelijke onbeschikbaarheid of uitval van de Diensten, ongeacht de oorzaak. TwinnTax verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de Diensten te herstellen.

 

Duur en beëindigingsrechten

Deze algemene voorwaarden worden voor onbepaalde tijd aangegaan.

De Gebruiker kan zijn account op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen en meer in het algemeen het gebruik van de Diensten beëindigen. Tenzij anders bepaald door de wet, wordt om deze reden geen abonnement terugbetaald en blijft de Gebruiker verantwoordelijk voor de verschuldigde bedragen voor de betaalde Services.

TwinnTax kan deze overeenkomst of een van de diensten met betrekking tot de TwinnTax-applicatie te allen tijde zonder vergoeding beëindigen met een opzegtermijn van één maand.

Onverminderd haar andere rechten voorzien door de wet of hieronder, kan TwinnTax, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of de uitvoering van deze overeenkomst opschorten, de toegang tot de TwinnTax-applicatie weigeren of beperken. en / of op het account op enig moment als de Gebruiker deze overeenkomst schendt (inclusief elk gebruik van de TwinnTax Applicatie op een manier die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden).

TwinnTax kan ook de uitvoering van deze overeenkomst opschorten, de toegang tot de TwinnTax-applicatie en / of het account op elk moment weigeren of beperken:

 • in het geval van een redelijk vermoeden van fraude of risico op misbruik of frauduleus gebruik van de TwinnTax Applicatie
 • als TwinnTax kennis krijgt van andere feiten die de vertrouwensrelatie tussen de Gebruiker en TwinnTax in gevaar brengen of die de reputatie van TwinnTax schaden of dreigen te schaden
 • bij technische problemen of
 • om een ​​andere objectieve veiligheidsreden.

Bij beëindiging van het gebruik van de TwinnTax-applicatie, zullen deze voorwaarden, inclusief alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, worden beëindigd, met uitzondering van alle clausules die door hun aard de beëindiging van het contract overleven. (inclusief, maar niet beperkt tot, bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en licentie, aansprakelijkheid van TwinnTax, etc.).

 

In het geval dat de gebruiker een link wil maken

Als de Gebruiker een link naar de TwinnTax-website wil plaatsen, wordt aanbevolen dat hij de volgende bepalingen en alle toepasselijke wetten respecteert.

Elk gebruik van het TwinnTax-merk of -logo is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van TwinnTax. In elk geval is vervorming, verandering in grootte of uiterlijk van het logo niet toegestaan.

Evenzo kunnen de partners op geen enkele manier suggereren dat de TwinnTax-website hun producten of diensten onderschrijft.

Partners mogen de TwinnTax-website niet verkeerd voorstellen of valse informatie op de site verstrekken.

Twinntax staat niet toe dat een site of dienst die de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon niet respecteert of die anderszins niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, een link tot stand brengt met TwinnTax.

Twinntax geeft geen toestemming voor een site of service die elementen bevat die als beledigend of beledigend kunnen worden geïnterpreteerd om een ​​link met TwinnTax tot stand te brengen. Twinntax behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te eisen dat een link die niet aan deze algemene voorwaarden voldoet, wordt verwijderd en behoudt zich het recht voor om andere maatregelen te nemen, inclusief juridische stappen, indien dit nodig is.

 

Algemene bepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

TwinnTax behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. TwinnTax zal de Gebruiker tenminste twee maanden voordat deze van toepassing worden op de hoogte stellen van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Als de gebruiker het niet eens is met de geplande wijziging, kan hij uw account op elk moment kosteloos beëindigen en het gebruik van de diensten beëindigen. De Gebruiker wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard indien hij TwinnTax niet op de hoogte heeft gesteld van zijn weigering vóór de voorgestelde toepassingsdatum van de wijzigingen.

Deze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere. Elke clausule of voorwaarde vormt een afzonderlijke en onafhankelijke bepaling. Als een bepaling als nietig of niet-afdwingbaar zou worden beschouwd, zouden alle andere bepalingen nog steeds van toepassing zijn.

 

Indien u hierover meer informatie wenst, stuur uw vragen dan naar het volgende adres: [email protected]