TwinnTax en GDPR :

Beste leveranciers, partners, klanten en / of gebruikers van TwinnTax-diensten:

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is een van onze prioriteiten.
Als onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, oftewel GDPR) verstrekken wij u de informatie op deze pagina.

TwinnTax verbindt zich ertoe de AVG na te leven in het belang van haar leveranciers, partners, klanten en / of gebruikers van haar diensten en stelt in deze context de processen, het beleid en de documenten op die nodig zijn met in het bijzonder:
– Laten inventariseren door een externe instantie;
– Een impactanalyse is uitgevoerd  (GEB);
– Het opstellen van een ‘register van verwerkingsactiviteiten’ dat vereist is door de AVG;
– Heeft een “Data Protection Officer’ of ‘Functionaris voor Databescherming  (DPO) ;
– De vertrouwelijkheidsverklaring en privacybeleid zijn gepost;

TwinnTax’s visie op gegevensbescherming:

TwinnTax gelooft dat transparantie vertrouwen bevordert en waarde op lange termijn creëert. Ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is daarom duidelijk:

TwinnTax verzamelt, extraheert en analyseert financiële informatie, waardoor onze klanten tijd kunnen besparen en hun economische situatie kunnen optimaliseren.

TwinnTax wil een betrouwbare partner zijn voor haar klanten, in het bijzonder fiduciaires die zelf de gegevens van honderden of duizenden professionele en particuliere klanten verwerken.

Daarom deelt TwinnTax geen persoonsgegevens met derden. Het resultaat van de door TwinnTax geëxtraheerde en geanalyseerde gegevens wordt uitsluitend aan de klant zelf geretourneerd. In de context van een particuliere cliënt is hij het alleen als natuurlijk persoon. Als onderdeel van een fiduciair is het aan het als bedrijf dat naar behoren is gemandateerd door zijn eindklant.

Gegevensverwerkers:

TwinnTax maakt soms gebruik van applicaties van derden, die optreden als aanbieder van TwinnTax. Meestal worden deze gebruikt om berekeningen uit te voeren en zijn de persoonsgegevens niet bij hen bekend. Dit is het geval bij de Tax Machine-integratie van Analytics bv.

TwinnTax onderaannemers zijn verplicht om persoonsgegevens te verwerken. In dat geval :

Verwerker zal alleen persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening en voor het bereiken van het doel van de verwerking.
De Onderaannemer zal geen kopieën maken van persoonsgegevens, behalve om een ​​back-up te maken of als dit nodig is voor de uitvoering van de dienst.
De gegevensverwerker zal de gegevens verwerken binnen de Europese Economische Ruimte en kan de gegevens doorgeven aan een derde land of aan een internationale organisatie als er besluiten zijn die de toereikendheid van gegevensbescherming, passende waarborging, bindende bedrijfsregels of vrijstellingen voor specifieke situaties vaststellen.
Een lijst van gegevensverwerkers is op aanvraag verkrijgbaar.

 

Indien u hierover meer informatie wenst, stuur uw vragen dan naar het volgende adres: [email protected]