Het auteursrecht geeft u de mogelijkheid om te betaald te wordenmet
een belasting van 7,5 tot 12%. Maximaal 62.090€/jaar.

Voor wie?

Architecten / Interieurarchitecten

Talkers / Trainers

Copyrighters / Bloggers

Ontwerpers / Grafische ontwerpers

Programmers / Developers

Managers / Company Administrators

Journalisten

Fotografen

In loondienst of freelance?

Allebei! De wettelijke verplichtingen zijn anders, maar het
systeem werkt voor iedereen. Zelfstandigen kunnen particulieren of bedrijven
zijn.

Controleer nu meteen of u dit mechanisme kunt gebruiken:

Online Simulatie

Wat zegt het Ministerie van Financiën ervan?

De belastingdienst heeft dit mechanisme gemaakt, dus ze accepteren het. Uw controleur zal dus gewoon kijken of je inderdaad een creator bent in de ogen van de wet en dat je een
contract in goede en gepaste vorm hebt. Bezoek hun websites voor meer details:

In de praktijk, hoe werkt
dat voor een werknemer?

Met het auteursrecht wordt uw salarispakket in
twee categorieën verdeeld. Bijvoorbeeld:

80% van het loon (voor uw werkuren)
20% auteursrecht (voor het gebruik van uw werken)

In de praktijk, hoe werkt dat voor een werknemer?

Met het auteursrecht wordt uw salarispakket in twee categorieën verdeeld. Bijvoorbeeld:
80% van het loon (voor uw werkuren)
20% auteursrecht (voor het gebruik van uw werken)

Voorbeeld met cijfers
voor een freelance:

Valerie, een architect, factureert 95.000€ per jaar en heeft 20.000€ aan
kosten. Zij ontvangt een brutosalaris van € 45.000 en ontvangt de
rest als dividend.

We behouden haar salaris van 45.000€
We introduceren het copyright voor 14.250€
Het saldo wordt nog steeds als dividend uitgekeerd.

Voorbeeld met cijfers voor een zelfstandige in een bedrijf :

Valerie, een architect, factureerd 95.000€ per jaar en heeft 20.000€ aan kosten. Zij ontvangt een brutosalaris van € 45.000 en ontvangt de rest als dividend.
We behouden haar salaris van 45.000€
We introduceren copyright voor 14.250€
Het saldo wordt nog steeds als dividend uitgekeerd.

Hoeveel bespaart ze?
6.000 euro netto per jaar.

Hoe bepaalt u het maandelijkse bedrag aan auteursrechten dat u kunt ontvangen?

Er zijn twee manieren om dit te doen:

1. Gebaseerd op eerdere uitspraken van de Advance Rulings Service (ARS).
2. Vraag de opwekkingscommissie om een opwekkingsactie.

Het voordeel van trekken is dat u er 100% zeker van dat uw assemblage wordt geaccepteerd.
Zij zullen de precieze voorwaarden voor de toekenning van auteursrechten bepalen.
De 3 nadelen zijn:

- verwerkingstijd (3 tot 6 maanden)
- de kosten (3.000€ tot 5.000€)
- de onmogelijkheid om uw auteursrechten van vorig jaar te krijgen (het is technisch mogelijk, maar het ruling heeft geen terugwerkende kracht).

Wij raden aan om in 2 specifieke gevallen een ruling aan te vragen:

a) Als uw dossier "atipique" is in termen van creaties
b) Als het gaat om bedragen van auteursrechten van > 25.000€ per jaar.

Hoe bepaalt u het maandelijkse bedrag aan auteursrechten dat u kunt ontvangen?

Er zijn twee manieren om dit te doen:

1. Gebaseerd op eerdere uitspraken van de Advance Rulings Service (ARS).
2. Vraag de opwekkingscommissie om een opwekkingsactie.

Het voordeel van trekken is dat u er 100% zeker van dat uw assemblage wordt geaccepteerd.
Zij zullen de precieze voorwaarden voor de toekenning van auteursrechten bepalen.
De 3 nadelen zijn:

- verwerkingstijd (3 tot 6 maanden)
- de kosten (3.000€ tot 5.000€)
- de onmogelijkheid om uw auteursrechten van vorig jaar te krijgen (het is technisch mogelijk, maar het ruling heeft geen terugwerkende kracht).

Wij raden aan om in 2 specifieke gevallen een ruling aan te vragen:

a) Als uw dossier "atipique" is in termen van creaties
b) Als het gaat om bedragen van auteursrechten van > 25.000€ per jaar.

TwinnTax biedt u een ALL-INCLUSIVE pakket aan.
Wij zorgen voor alles.

Het opstellen van uw contract

✓ Diagnostiek & Simulatie
✓ Indiening van de kennisgeving om in aanmerking te komen
✓ Opstellen van het gepersonaliseerde auteursrechtcontract
✓ Opstelling van het speciaal beheersverslag

Communicatie met uw sociaal secretariaat en uw accountant

Mededeling van wijzigingen aan uw sociaal secretariaat
Overdracht van informatie aan uw accountant

Beheer van bedrijfsobligaties

Geoptimaliseerde kwartaalberekeningen
Driemaandelijkse aangifte voor de bedrijfsvoorheffing
Opstelling van fiche 241,45

Voor werknemers

- Opstellen van het addendum bij uw contract
- Mededeling van de instructies aan uw sociaal secretariaat
- Bijstand in geval van een fiscale controle

Voor Freelancers

- ECB-registratie (+kosten = 89,50€)
- btw-registratie
- Kwartaalfactuur auteursrecht
- Driemaandelijkse BTW-aangifte
- Indiening van de jaarlijkse klantenlijst
- Bijstand in geval van een fiscale controle

Wilt u alleen het contract of alleen un ruling aanvragen?
Dat is mogelijk, spreek met uw adviseur.

Wilt u weten of u legaal gebruik kunt maken van het auteursrecht?
Doe de online test (3 minuten).

Gratis Simulatie